Services

Defamation Actions

(Saman Malu)

Will & Estate

(Wasiat & Harta Pusaka)

Company Law

(Perundangan Syarikat)

Public Liability Cases

(Undang-Undang Salah Laku Awam)

Criminal Law

(Undang-Undang Jenayah)

Employment Law

(Undang-Undang Pekerjaan)

Legal Training

(Latihan Perundangan)

Syariah Advisory

(Kes Syariah)

Drafting & Breach of Contracts

(Perangkaan & Kemungkiran Kontrak)

Cyber Crime

(Jenayah Siber)

Civil Litigation

(Undang-undang Sivil)

Tort Cases

(Undang-Undang Tort)

Debt Recovery & Execution of Judgements

(Tuntutan Wang dan Pelaksanaan Penghakiman)