Sharing :

SIVIL VS JENAYAH

Liyana The Lawyer

Liyana The Lawyer

Undang-undang sivil merujuk kepada undang-undang yang dikaitkan dengan pertikaian antara individu, atau organisasi.

Manakala undang-undang jenayah merujuk kepada kesalahan atau jenayah yang dilakukan terhadap masyarakat secara umumnya.

Tujuan undang-undang sivil adalah untuk mengekalkan hak seseorang dan untuk membayar ganti rugi kepadanya.

Tujuan undang-undang jenayah pula adalah untuk menjaga ketenteraman, melindungi masyarakat dan memberi hukuman kepada orang yang melakukan kesalahan.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram